sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 2. numero 1988

25. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Artikkelit

Anni Vilkko: Eletty elämä, kerrottu elämä, tarinoitunut elämä - omaelämäkerta ja yhteisymmärrys 81-90

Esa Konttinen: Formaali rationaalistuminen ja professiot - kriisinäkökulma ammatillisiin intellektuelleihin 91-104

Merja Kinnunen: Ammattiasemien kulttuurinen luokittelu 105-111

Heikki Lehtonen: Kapitalismin ja hyvinvointivaltion yksilölliset oikeudet 112-123

Keskustelua

Leila Simonen: Konservatiivinen tiedepolitiikka ja sosiologian asema Englannissa 124-125

Irma Väätäinen: Sosiologian ja muiden yhteiskuntatieteiden asema terveydenhuollon keskiasteen koulutuksessa 126-127

Pekka Sulkunen: Sosiologiaa keskiasteelle 128-129

Antero Honkasalo: Insinööreille tietoa ihmisestä? 129-130

Kirjoja

Jukka Gronow: On the Formation of Marxism (Sakari Hänninen) 130-131

Marja Holmila: Wives, Husbands and Alcohol (Ritva Nätkin) 131-132

Kaisa Kauppinen-Toropainen: Ainokaiset työyhteisössä (Liisa Rantalaiho) 132-134

Henrik Stenius: Frivilligt, jämlikt, samfällt (Martti Siisiäinen) 134-135

Risto Alapuro ym. (toim.): Kansa liikkeessä (Pertti Haapala) 135-136

Pierre Bourdieu: Choses dites (M'hammed Sabour) 137-139

Ulrich Beck: Risikogesellschaft (Pertti Koistinen) 139-141

Yrjö Engeström: Learning by Expanding (Klaus Weckroth) 141-142

Jaakko Numminen: Yliopistokysymys (Tapani Valkonen) 142-143

Markku Eskelinen & Jyrki Lehtola: Jälkisanat. Sianhoito-opas (Antti Eskola) 144

Georg Simmel: On Women, Sexuality, and Love (Jaana Vuori) 145

Tiedoksi

Sosiologipäivät 1988

Varjososiologipäivät Franzeniassa

Luettelo sosiologian ja sosiaalipsykologian opinnäytteistä vuonna 1987

Westermarck-seura tiedottaa

"Literature as Communication" -seminaari Jyväskylässä

Current Contents and English Summaries

 

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society