sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 1. numero 1988

25. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Pääkirjoitus

Antti Kasvio & Jari Aro: Sosiologian julkisuus l-2

Artikkelit

Risto Alapuro: Suomalainen Bourdieu ja Musta Leski 3-7

Katarina Eskola: Kaanon ja karyatidit - miehet ja naiset kirjallisuuden instituutiossa 8-15

Ullica Segerstråle: Moraliskt kapital som vetenskaplig biinkomst - en analys av aktuell biologisk debatt 16-27

Tuomo Särkikoski: Teknisen koulutuksen rakenteet - työnjakoa vai hierarkista valtaa? 28-35

Pertti Töttö: Ferdinand Tönnies - rationalisti romantikkona 36-43

Juhani Vähämäki: Mitä tarkoittaa 'Narrative as Socially Symbolic Act'? 44-49

Keskustelua

Leena Walls: Sosiologian asema sosiaalialan keskiasteen koulutuksessa 50-51

Klaus Mäkelä: Miten tutkia mielipiteiden rakenteen muuttumista 51-52

Kirjoja

Jonas Frykman ym.: Modärna tider (Pekka Sulkunen) 52-54

Niklas Luhmann: Soziale Systeme (Klaus Sondermann) 54-56

Raymond Trevor Bradley: Charisma and Social Structure (Susan Sundback) 56-57

Elianne Riska: Rower, Politics and Health (Sirkka Sinkkonen) 57-58

Pekka Kosonen: Hyvinvointivaltion haasteet ja pohjoismaiset mallit (Olli Kangas) 59-61

Robert Erikson ym.: The Scandinavian Model (Kyösti Raunio) 61-62

Markku Kivinen: Parempien piirien ihmisiä (Seppo Pöntinen) 62-63

David Goodman ym.: From Farming to Biotechnology (Leo Granberg) 63-64

Aarne Reunala & Matti Heikinheimo: Taistelu metsistä (Tarmo Koskinen) 64-65

Matti Palo & Jyrki Salmi: Deforestation or Development in the Third World? (Tarmo Koskinen) 64-65

Jukka Sihvonen: Kuviteltuja lapsia (Maaria Linko) 65-66

Carl-Ulrik Schierup & Alexandra Åhlund: Will They Still Be Dancing? (Matti Similä) 67-68

Jenny Cook-Gumperz (ed.): The Social Construction of Literacy (Auli Hakulinen) 68-69

Thomas Rosenberg: Pä spaning efter en ny tydlighet (Raija Julkunen) 69-70

Thomas Mathiesen & Ole Kristian Hjemdal: Treholt-saken i offentligheten (Jukka-Pekka Takala) 70-71

Matti Virtanen: Tehtaasta studioon (Antti Kasvio) 71-72

Matti Kortteinen: Hallittu rakennemuutos? (Pertti Koistinen) 72-73

Tiedoksi

Westermarck-seura tiedottaa

Validitetsfrågan i den kvalitativt inriktade sammhällsvetenskapliga forskningen - Nordisk forskarskurs i Uppsala 74

10. kansainvälinen kriminologian kongressi

Current Contents and English Summaries

 

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society