sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 3. numero 1987

24. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Pääkirjoitus

Katarina Eskola: Sosiologit ja yleiset uskomukset 165-166

Artikkelit

Matti Virtanen: Tehtaasta studioon 167-175

Päivi Järvenniemi: Asukastoiminnan toiveunet ja todellisuus 176-186

Laura Assmuth: Joulu suomalaisen nykykulttuurin rituaalina 187-197

Eeva Jokinen & Soile Veijola: Porsasjuhlat 198-205

Keskustelua

Yrjö Paavo Häyrynen: Tietosuoja yhteiskuntatieteissä; Tutkijan ja tutkittavan dialektiikka 206-207

Seija Karppinen: Kommentteja Riitta Jallinojan tulkintaan Sandra Bernistä 208

Aino Saarinen: Onko yhteiskunnallisen sukupuolen käsite tarpeeton? Kysymyksiä Riitta Jallinojalle 209

Jan Ehrnrooth ym.: Sosiologit, ideavarkaus ja tiedeyhteisön ongelmat 211-213

Kirjat

Matti Alestalo: Structural Change, Classes and the State (Timo Kortteinen) 213-214

Olavi Moilanen: Elämän puhuteltavana (Annika Takala)

Pirkko Nuolijärvi: Kolmannen sukupolven kieli; Pirkko Nuolijärvi: Kieliyhteisön vaihto ja muuttajan identiteetti (Klaus Mäkelä) 216-217

Liisa Uusitalo: Suomalaiset ja ympäristö (Timo Järvikoski) 217-218

Pauli Kettunen: Poliittinen liike ja sosiaalinen kollektiivisuus (Harri Melin) 219

Satu Apo: Ihmesadun rakenne (Risto Heiskala) 220-221

Veikko Anttonen: Uno Harva ja suomalainen uskontotiede (Ari Haavio) 221-222

Jyrki Käkönen: Luonnonvarat ja konflikit muuttuvassa kansainvälisessä järjestelmässä (Tarmo Koskinen) 222-223

Tuula Gordon: Democracy in One School? (Ari Antikainen) 224

Ari Antikainen: Johdatus kasvatussosiologiaan (Osmo Kivinen) 225

John Richardson (ed.): Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education; Christopher Hurn: The Limits and Possibilities of Schooling (Tuomas Takala) 225-227

Mette Bryld & Nina Lykke (toim.): Kvindespor i videnskapen (Kirsti Suolinna) 227-228

Jocelyn Cornwell: Hard-Earned Lives (Ossi Rahkonen) 228-229

Tiedoksi

Kettil Bruunin bibliografia

Westermarck-seuran kannanotto lääketieteen sosiologian apulaisprofessorin lakkauttamisesta

Westermarck-seura tiedottaa

Raportti Suomalais-neuvostoliittolaisesta työn sosiologian kokouksesta (Tarmo Koskinen)

Kansallissosialismi ja oikeus -seminaari

Current Contents and English Summaries

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society