sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 2. numero 1987

24. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Pääkirjoitus

Katarina Eskola: Kirjoittaminen on osa tutkimusta 81-82

Artikkelit

Georg Lohmann: Georg Simmel yhteiskunnallista indifferenssiä purkamassa 83-96

Matti Peltonen: Kapitalismi, uskonto ja elämänkäytäntö 97-111

Timo Kalanti: Esine elämäntyylin merkkinä: kolme keittiötä 112-122

Keijo Rahkonen: Sosiaalipolitiikka, työyhteiskunnan kriisi ja utopiat 123-131

Keskustelua

Antti Eskola; Marja Holmila & Tapani Valkonen: Puheenvuoroja tietosuojasta yhteiskuntatieteissä 132-133

Tuomo Alasoini: Tietotyö ja muu palkkatyö 134

Kirjoja

Pertti Haapala: Tehtaan valossa (Seppo Randell) 135-136

Irma Sulkunen: Raittius kansalaisuskontona (Ilkka Arminen) 136-137

Matti Kortteinen ym.:Tietotekniikka ja suomalainen työ (Jukka Niemelä) 138-139

Kari Eklund & Asko Suikkanen: Työolot ja sukupuoli (Päivi Korvajärvi) 139-140

Eugen Buss: Lehrbuch der Wirtschaftsoziologie (Tarmo Koskinen) 140-141

Stephen J. Pfohl: Images of Deviance and Social Control (Jussi Simpura) 141-142

Neil Postman: Huvitamme itsemme hengiltä (Ossi Rahkonen) 142-143

Markku Koski: Sorsa-diagnoosi (Kauko Pietilä) 143-144

Jussi Kotkanvirta & Esa Sironen (toim.): Moderni/postmoderni (Keijo Rahkonen) 145

Tiedoksi

Sosiologipäivät 1987

Tutkijaseminaari aiheesta koulutus ja sukupuoli

Luettelo sosiologian ja sosiaalipsykologian opinnäytteistä vuonna 1986

Current Contents and English Summaries

 

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society