sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 1. numero 1987

24. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Artikkelit

Klaus Mäkelä: Puheen tulkintasäännöt ja sosiologinen kulttuurintutkimus 1-14

Seppo Kjellberg: Max Webers tolkning av Luthers arbetsetik 15-21

Heta Häyry: Mengele, Manhattan, Unesco ja Uppsala 22-31

Riitta Jallinoja: Mitä on naiseus? 32-42

Keskustelua

Yrjö-Paavo Häyrynen: Puolan yhteiskuntatutkimus ja vuoden 1980 elokuu 43-44

Seppo Paananen: Sbigniew Sufinin haastattelu 45-47

Jukka Oksa: Sosiologiaa periferiassa 48-49

Kirjoja

Lars Møset: Norden dagen derpå (Simo Aho) 50-51

Gøsta Esping-Andersen: Politics against markets (Pekka Kosonen) 52-53

Taisto Hujanen: Kultamaa ja kotimaa (Martti Grönfors) 53-54

Martin Kusch: Ymmärtämisen haaste (Risto Heiskala) 54-55

Maarit Helén (toim.): Historiallisia romaaneja ja ajankuvia (Maria Forsman) 55

Angela R. Miles & Geraldine Finn (toim.): Feminism in Canada (Leila Simonen) 56

M.H. Titma & E. A. Saar: Molodje pokolenie (Tarmo Koskinen) 56-57

Chris Rojek: Capitalism and Leisure theory (Kaj Ilmonen) 58-60

Jorma Kalela: Näkökulmia tulevaisuuteen (Risto Eräsaari & Kimmo Jokinen) 60-61

Nayar (toim.):Sociology in India: Retrospect & Prospect (Erkki Kaukonen) 62-63

Gurkhain Singh (toim.): The New Middle Class in India (Markku Kivinen) 63-64

Singh Amrik (toim.): Punjab in Indian Issues and Trends (Pertti Koistinen) 64-66

M.K.V Sivamohan (toim.): Law and Society (Ahti Lahtinen) 66-67

Bipan Chandra: Nationalism and Colonialism in Modern India (Tuomo Melasuo) 67-68

Satya Brata Datta: Capital Accumulation and Worker's Struggle in Indian Industrialization (Harri Melin) 68-69

Gurchain Singh: The New Middle Class in India; B.B Mistra: The Indian Middle Classes; Madau Kondvilker: Inde. Le Journal d´un Intouchable (J.P. Roos) 69-71

Sociology and Social Anthropology in Asia and the Pacific (Pirkko-Liisa Rauhala) 71-72

Tiedoksi

Westermarck-seura tiedottaa

Kettil Bruun -palkinto perustettu

Suomalais-neuvostoliittolainen sosiologian yhteistyö uuteen vaiheeseen (Erkki Kaukonen & J.P. Roos)

Current Contents and English Summaries

 

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society