sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 3. numero 1986

23. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Pääkirjoitus

Katarina Eskola: Sosiologia, kansallisvaltio ja maailma 189-190

Artikkelit

Edvard Westermarck: Sota. Sosiologinen tutkimus 191-206

Hans Joas: Sosiologian klassikot ja ensimmäinen maailmansota 207-214

Matti Peltonen: Wallersteinin skeema. Uuden ajan maailmanjärjestelmä ja sen luoja 215-225

Klaus Helkama: Psykologia ja rauha 229-232

Kari Poikolainen: Kuka nyt sotaa pelkäisi? 233-235

Ilkka Nummela: Sota ja talous 236-244

Juhani Niemi: Talvisodan kirjallisuus ja talvisodan henki 245-252

Keskustelua

Matti Virtanen: Rauhanliikkeen itseymmärrys 253-256

Kirjat

Johan Galtung: Det finns alternativ (Erland Eklund) 256-258

E.P. Thompson: Double exposure (ed.) Star wars (Mikael Böök) 258-259

Klaus Ottomeyer & Maria Schönherr: Alltägliche Gewalt in Biographie, Gruppenprozess und Gesellschaftsstruktur (J.P. Roos) 259-260

Antti Eskola: Persoonallisuustyypeistä elämäntapaan (J.P. Roos) 260-262

Kettil Bruun & Per Fränberg (red.): Den svenska supen (Risto Eräsaari) 262-263

Risto Alapuro et al. (ed.): Small states in comparative perspective (Nils Christie) 263-264

Kirsti Suolinna & Kaisa Sinikara: Juhonkylä (Marja Holmila) 264-265

Jürgen Habermas: Der philosophische Diskurs der Moderne (Jussi Kotkavirta) 265-266

Walter Benjamin: Silmä väkijoukossa (Taina Rajanti) 266-268

Roy Rosenzweig: Eight hours for what we will (Pertti Alasuutari) 268-269

Aili Nenola: Miessydäminen nainen (Risto Heiskala) 269-270

Caroline Humphrey: Karl Marx collective (Tarmo Koskinen) 270-271

Timo Kyntäjä (toim.): Talouden kahtiajako (Varpu Weijola) 271-272

Katarina Eskola & Maaria Linko: Lukijan onni (Yrjö Varpio) 273-274

Suzanne Romaine: The language of children and adolescents (Pertti Toukomaa) 274-275

Arne Treholt: Yksin (Jukka-Pekka Takala) 275-276

Rolf Gindorf & Erwin J. Haeberle (Hg.): Sexualität als sozialer Tatbestand (Pirkko-Liisa Rauhala) 276-278

Zbigniew Tyszka: Rodziny wspólczesne w Polsce (toim.) Wybrane kategorie rodzin wspólczesnych polskich (toim.) Rodzina a struktura spolecczna (Helena Hurme) 278-279

Heikki Kasari: Patterns of television viewing in Finland (Jussi Simpura) 279-280

Ilkka Mäntylä: Suomalaisen juoppouden juuret (Leo Granberg) 281

Tiedoksi

Pohjoismainen sosiologikongressi Tampereella

Seminaari työn tulevaisuudesta

Täydennys vuoden 1985 opinnäyteluetteloon

Yhteiskuntatieteellisten laitosten sarjoissa vuonna 1984 ilmestyneitä julkaisuja

Current Contents and English Summaries

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society