sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 2. numero 1986

23. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Pääkirjoitus

Klaus Mäkelä: Yhteiskuntatieteellisen tiedonhankinnan eettiset säännöt ja tietosuoja 97-98

Artikkelit

Pekka Ylöstalo: Työn arvostuksen muuttuminen ja palkkatyöhön sitoutuminen 99-105

Antti Karisto: Suomi juoksee 106-116

Elina Haavio-Mannila & Marja Holmila: Juomiskumppanuus ja juomisen rajoittaminen perhesuhteiden ilmaisijana 117-126

Jukka Siikala: Mykkä ihminen ja karvaton majava. Rakenteiden ja eletyn elämän suhteesta 127- 133

Kaj Ilmonen: Kulutus ja sen ongelmien merkitys modernissa yhteiskunnassa 134-144

Keskustelua

Veronica Stolte-Heiskanen: Kommentteja sosiologian bibliografiasta 145-147

Pertti Koistinen: Sosiologia ottaa uusia askeleita Neuvostoliitossa 147-150

Antti Eskola: Syksyn synkät, kylmät kirjat 150-151

Leena Alanen: Sukupuolipolitiikkaa 152-154

Kirjoja

Jean-Francois Lyotard: Tieto postmodernissa yhteiskunnassa (Ilkka Patoluoto) 154-155

Kai Otto Donner & Lénard Pál (ed.): Science and technology politics in Finland and Hungary (Marja Alestalo) 156-157

Elmar Altvater et al.: Arbeit 2000 (Pertti Koistinen) 157-159

Timo Sneck: Kaupunkien tulevaisuus skenaariomuodossa (Ari Ylönen) 159-160

Harri Heino: Kirkko tulevaisuuden yhteiskunnassa (Juha Tolvanen) 160-162

Tarja Cronberg: Työ, aika ja asuminen tietoyhteiskunnassa (Simo Salminen) 163

Veijo Notkola: Living conditions in childhood and coronary heart disease in adulthood (Leif Nordberg) 162-164

Britt Inger Puranen: Tuberkulos (Veijo Notkola) 164-165

Philip M. Smith: Language, the sexes and society (Sara Heinämaa) 165-166

Günther Wallraff: Pohjalla (Martti Takala) 166-167

Risto Heiskala: Vapauden ja välttämättömyyden valtakunnat (Kaj Ilmonen) 168-169

Burkart Lutz: Der kurze Traum immerwährender Prosperität (Simo Aho) 169-170

Tiedoksi

Sosiologipäivät 1986

Luettelo sosiologian ja sosiaalipsykologian opinnäytteistä vuonna 1985

Current Contents and English Summaries

 

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society