sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 1. numero 1986

23. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Pääkirjoitus

Veronica Stolte-Heiskanen & Katarina Eskola: Sosiologia ja kehitystutkimus l-2

Artikkelit

Juha Holma: Suomalaisen kehitystutkimuksen traditiosta ja ratiosta 3-8

Pekka Virtanen: Yhteiskuntatieteellinen tutkimus kehitysyhteistyöhankkeissa 9-13

Kimmo Kiljunen: Suomen kehitysmaasuhteet ja kehitysmaapolitiikka 14-26

Sosiologian opetusohjelmat kehitysmaiden näkökulmasta -kirjoitussarja

Ronald Wiman: Sosiologin tuottavin kehitysyhteistyöprojekti: adoptoi tutkija 27-28

Anita Kelles-Viitanen: Sosiologian opetuksen paradigmojen rajat 29

Richard Ochieng K'Okul: Tarvitaan uusia tutkimusaloja 30-32

Linus Siambango: Kirjeopiskelijoista keskustelijoiksi 33-35

Liikkeet ja kehitysyhteistyöpolitiikka -kirjoitussarja

Johan von Bonsdorff: Strukturell approach lika aktuellt som förr 36-37

Timo Kaartinen & Thomas Wallgren: Prosenttiliike - poliittinen subjekti? 38-40

Artikkelit

Pekka Kosonen: Hyvinvointivaltion kriisi - syyt ja seuraukset sekoittuvat? 41-55

Tapani Alkula: Työolosuhteet eräiden työnjohtoteorioiden valossa - empiirinen tarkastelu 56-63

Keskustelua

Klaus Mäkelä: Sosiologian jatkokoulutus 64-65

Ilpo Helèn: Neljä kommenttia sosiologian opiskelun kehittämisen edellytyksistä 65-67

Hannu Uusitalo: Luokkatutkimuksen lähtökohdat. Vastaus Blomille, Kiviselle ja Rantalaiholle 67-68

J .P. Roos: Homogeenisuus ja hierarkiat 68-69

Pertti Alasuutari: Kulttuurin yhtenäisyys ja kulttuurierot 69-70

Kimmo Kevätsalo: Kommentti Kari Vähätalolle 70

Tapani Valkonen: Suomalaiset on uusittu 70-71

Kirjoja

Kehitysmaatutkimuksen työryhmän mietintö (Juha Holma Thomas Wallgren) 71-73

Tuomo Melasuo (toim.): Wallinista Wideriin (Märta Salokoski) 73-74

Matti Sarmela: Kirjoituksia kulttuuriantropologiasta (Osmo Koskelainen) 75

Kimmo Kiljunen: Industrialisation in developing countries and consequent trade-related restructuring constraints in Finland (Luis Herrera) 76- 77

Joseph Collins ym.: Vaikea vallankumous (Leo Granberg) 77-78

Juri Semjonov: Avioliiton ja perheen alkuperä (Aino Saarinen) 78-79

Ottar Brox: Nord-Norge (Ilpo Koskikallio) 79-81

Antti Karisto: Hyvinvointi ja sairauden ongelma (Elianne Riska) 81-82

Göran Ahrne m.fl.: Klassamhällets förändring (Timo Kortteinen) 82-83

Ernesto Laclau & Chantal Mouffe: Hegemony and socialist strategy (Jari Aro) 83-84

Marshall Berman: All that is solid melts into air (Pertti Töttö) 85-86

Kaj Ilmonen: Behov och civilisation Tarpeiden järjestelmä ja järjestelmän tarpeet (Risto Heiskala) 86-87

Seppo Helminen & Merja Hurri (toim.): Miehen mallit (Eeva Peltonen) 88-89

Lillian B. Rubin: Just friends (Johanna Mannila-Kaipainen) 89

Norbert Elias: The loneliness of the dying (Anssi Peräkylä) 89-90

Current Contents and English Summaries

 

 

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society