sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 4. numero 1985

22. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Tässä numerossa

Pääkirjoitus

Katarina Eskola: Yliopisto ja markkinamekanismit 245-246

Artikkelit

Klaus Mäkelä: Kulttuurisen muuntelun yhteisöllinen rakenne Suomessa 247-260

Jussi Melkas: Lestadiolainen televisioideologia elämismaailman puolustuksena 261-272

Kimmo Jokinen: Pitkän linjan paperimies ja automaatio 273-283

Anssi Peräkylä: Kuoleman symboleista 284-292

Pirkko-Liisa Rauhala: Mitä naisnäkökulma antaa terveystutkimukselle? 293-300

Keskustelua

Raimo Blom, Markku Kivinen & Liisa Rantalaiho: Luokat markkinoilla? Kysymys Hannu Uusitalolle 301

Kari Vähätalo: AY-tutkimuksen ongelmista. Kommentteja Kevätsalolle 302

Pertti Alasuutari: Tervoselle ja Hemánukselle 303

Kirjoja

Anthony Giddens: Yhteiskuntateorian keskeisiä ongelmia (Antti Eskola) 304

Pierre Bourdieu: Sosiologian kysymyksiä (Arto Noro) 305

Horst Kern & Michael Schumann: Das Ende der Arbeitsteilung? (Antti Kasvio) 306

Jorma Sipilä: Sosiaalipolitiikan tulevaisuus (Pentti Takala) 308

Antti Karisto & Pentti Takala: Sosiaalivaltion kriisi? (Klaus Mäkelä) 309

Daedalus (Winter & Spring 1984). The Nordic Enigma & The Nordic Woices (Kettil Bruun) 310

Tapani Valkonen ym.: Suomalaiset. Yhteiskunnan rakenne teollistumisen aikana (Timo Toivonen) 311

Anna-Leena Siikala: Tarina ja tulkinta (J. P. Roos) 312

Kimmo Kevätsalo: Harvainvallan kuviot (Pertti Julkunen) 313

Arnold Pacey: The Culture of Technology (Erland Eklund) 314

J. P. Roos: Elämäntapaa etsimässä (Pertti Alasuutari) 315

Ilkka Heiskanen & Ritva Mitchell: Lättähatuista punkkareihin (Sari Vesikansa) 316-317

Kaj Ilmonen: Jäsenet ja jäsenten liike (Timo Toivonen) 318

Antti Karisto: Elinolojen muutossuunnat Suomessa (Kyösti Raunio) 318

Walter R. Wallace: Principles of Scientific Sociology (Jari-Pekka Vuorela) 319

Keijo Rahkonen & Esa Sironen (toim.): Utopia, luonto, uskonto (Taina Rajanti) 320

Tiedoksi

International Sociology - ISA:n uusi lehti

Suomalaisten poliittiset mielipiteet 1973- 1984

II Tiedotustutkimuksen päivät

Current Contents and English Summaries

Vuoden 1985 sisällysluettelo

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society