sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 3. numero 1985

22. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Artikkelit

Hannu Uusitalo: Luokkarakenne ja intressien organisoituminen 165-176

Leo Granberg: Maatalouden tulontasaus 177-190

Jorma Kuusinen: Lukioon siirtyneiden lahjakkuus ja sosiaalinen tausta 191-196

Osmo Kivinen & Risto Rinne: Koulutuksen sosiologiseen jäsentämiseen 197-205

Haastattelut

Mitä on Oral History? Paul Thompsonin haastattelu (Jorma Kalela & Pauli Manninen) 206-210.

Keskustelua

Simo Aho: Uusi tieto + uusi työ = uusi yhteiskunta? Kommentteja ja kysymyksiä Matti Kortteiselle 211-212

Klaus Mäkelä: Elämän hajanaisuus ja kulttuurin moninaisuus 212-213

Ilkka Tervonen & Pertti Hemànus: Merkitykset, antireduktionismi ja antiobjektivismi 213-215

Kirjat

Elina Haavio-Mannila, Riitta Jallinoja & Harriet Strandell: Perhe, työ ja tunteet (Pirkkoliisa Ahponen) 215-216

Pekka Sulkunen, Pertti Alasuutari, Ritva Nätkin & Merja Kinnunen: Lähiöravintola (Martti Grönfors) 216-217

Lennart Lundmark: Protest och profetia (Kirsti Suolinna) 217-218

Matti Hyvärinen: Alussa oli liike (Matti Piispa) 218-220

Mary Maxwell: Human Evolution (Jari-Pekka Vuorela) 220-221

Risto Eräsaari: Sosiaalivaltio ja sosiaalipolitiikan itseymmärrys (Jari Heinonen) 221-223

Kari Vähätalo: Työpaikkatasoinen ammattiyhdistysorganisaatio ja yhteiskunnallinen valta (Kimmo Kevätsalo) 223-224

Jon Eivind Kolberg: Farvel til velferdsstaten?; Stein Kuhnle: Velferdsstatens utvikling; Per Arnt Pettersen: Linjer i norsk sosialpolitikk. (Antti Karisto) 224-226

Yvonne Hirdman: Magfrågan (Jukka Gronow) 226-227

Claus Offe (ed. John Keane): Contradictions of the Welfare State (Risto Eräsaari) 227-228

Michéle Barrett: Nykyajan alistettu nainen (Raija Julkunen) 228-230

Pia Sivenius: Avautua solmuun (Päivi Sinisalo) 230-231

Martti Tiuri: Tulevaisuus alkaa nyt (Mika Pantzar) 231-232

Seppo Hentilä: Suomen työläisurheilun historia II (Kalevi Olin) 232-233

Tiedoksi

Naistutkimus sosiologiassa -seminaari

Uruguayn sosiologiyhdistyksen avunpyyntö

Korjaus vuoden 1984 opinnäyteluetteloon

Luettelo yhteiskuntatieteellisten laitosten sarjoissa vuonna 1984 ilmestyneitä julkaisuita

Current Contents and English Summaries

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society