sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 4. numero 1984

21. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Tässä numerossa

Artikkelit

Timo Kortteinen: Valtio ja palkkatyö - virkamiesten luokka-asema Suomessa ennen II maailmansotaa 281-297

Matti Peltonen: A. V. Tshajanovin teoria talonpoikaistaloudesta 298-308

Mirja Tolkki-Nikkonen: Kymmenen vuotta avioliiton solmimisesta 309-319

Päivi Alasuutari ym.: Diskon hälinästä nuorisotilan ilmapiiriin. Tamperelaisen opiskelijaryhmän kokemuksia 320-324

Katarina Eskola: 30-vuotias Tuntematon sotilas 325-332

Keskustelua

Kari Vähätalo: Raija Julkuselle: Työn sosiologian maskuliinisuudesta ja keinotekoisista demarkaatiolinjoista 333-334

Pentti Luoma: Suomalaisen sosiologiapuun lehdistä 334-335

Haastattelut

A. G. Hartshevin haastattelu (Olli Perheentupa) 336-337

Kirjoja

Kai Sievers & Olli Stålström: Rakkauden monet kasvot (Riitta Jallinoja) 337-338

Joan Rotschild (ed.): Machina ex Dea. Feminist Perspectives on Technology (Liisa Rantalaiho) 338-340

Ulf Lindström & Lauri Karvonen (red.): Nordkalotten i politiken (Jouko Nikula) 340-341

Tuomas Takala: Oppivelvollisuuskoulu ja yhteiskunnalliset intressit (Ari Antikainen) 342-343

U. Jürgens & Fr. Naschold (Hg.): Arbeitspolitik. Materialen zum Zusammenhang von politischer Macht, Kontrolle und betrieblicher Organisation der Arbeit (Antti Kasvio) 343-344

Robert F. Boruch & Joe S. Cecil (eds.): Solutions to Ethical and Legal Problems in Social Research (Kettil Bruun) 344-346

Nicholas Abercrombie & John Urry: Capital, Labour and the Middle Classes (Harri Melin) 346-347

Brita Akerman m.fl.: Den okända vardagen (Minna Salmi) 347-348

Jean L. Cohen: Class and Civil Society (Raimo Blom) 348-349

Liisa Uusitalo (toim.): Consumer Behavior and Environmental Quality (Osmo Kuusi) 350

Jaakko Uotila & Paavo Uusitalo: Työttömyys, laki ja talous (Lasse Siurala) 350-351

Barry Wilkinson: The Shopfloor Politks of New Technology (Matti Kortteinen) 351-353

Pauli Juuti: Työ, tekniikka ja toimihenkilö (Pekka Ylöstalo) 353-354

Dan Steinbock: Televisio ja psyyke (Pasi Falk) 354-355

Tiedoksi

Sosiologia-lehden uusi päätoimittaja ja uusi osoite

Westermarck-seura tiedottaa

Uusi eurooppalainen aikakauslehti The European Sociological Review

Acta Sociologican toimitus Suomeen

Current Contents and English Summaries

Vuoden 1984 sisällysluettelo

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society