sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 3. numero 1984

21. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

 

Artikkelit

Michael F. D. Young: Kriittiseen kasvatussosiologiaan 197-202

Ari Antikainen: Opetussuunnitelma sosiologian tutkimuskohteena 203-210

Iiris Niemi: Kotityön harhat 211-218

Simo Aho: Työyhteiskunnan kriisi: kapitalistinen yhteiskunnallistumisprosessi umpikujassa? 219-225

Margaretha Järvinen: Prostitutionen i Finland - accepterad eller fördömd? 226-236

Marja Holmila: Katsaus Suomessa tehtävään toimintatutkimukseen 237-246

Kirjat

Timothy Stroup (ed.): Edward Westermarck: Essays on his Life and Works (Anna-Liisa Siikala) 247-248

Timo Kyntäjä & Ahti Laitinen: Oikeussosiologia (Risto Jaakkola) 248

Robert Erikson & Rune Abcrg (rcd.): Välfard i förändring. Levnadsvillkor i Sverige 1968-1981 (Antti Karisto) 249-250

Kyösti Raunio: Hyvinvointi ja taloudelliset muutokset (Olli Kangas) 250-251

Walter Korpi: Työväenluokka hyvinvointikapitalismissa (Hannu Uusitalo) 251-252

Craig Calhoun: The Question of Class Struggle. Social Foundations of Popular Radicalism during the Industrial Revolution (Jukka Niemelä) 252-253

Esko Seppänen & Hannu Taanila: Ken on maassa rikkahin (Hannu Uusitalo) 253-254

David M. Gordon, Richard Edwards & Michael Reich: Segmented Work, Divided Workers (Liisa Rantalaiho) 254-255

Työaikakomitean 1980 mietintö (Antti Kasvio) 255-257

Ilkka Heiskanen & Sakari Hänninen (toim.): Exploring the Basis of Politics (Pekka Kosonen) 257-258

Sara Heinämaa & Esa Saarinen: Olennainen nainen (Leila Simonen) 258-260

Ann Oakley: Taking it Like a Woman (Pirkko-Liisa Rauhala) 260-261

Teuvo Peltoniemi: Perheväkivalta (Pertti Hemánus) 261-262

Péter Pétersson: Church and Social Change. A Study of the Secularization Process in Iceland 1830-1930 (Susan Sundback) 262-263

Hannu Tapani Klami: Ihmisen säännöt (Ahti Laitinen) 264-265

Nils Björklund: Kakkosmies (Tarmo Koskinen) 265

Paul Willis: Koulun penkiltä palkkatyöhön (Leena Alanen) 266-267

Pauli Niemelä & Seppo Ruotsalainen: Suomalaisen eläketurvan sosiaalipoliittiset perusteet (Mikko Mäntysaari) 267-268.

Elina Haavio-Mannila ym. (toim.): Keskeneräinen kansanvalta. Naiset Pohjoismaiden politiikassa (Aino Saarinen) 269-270

Tiedoksi

Luettelo yhteiskuntatieteellisten laitosten sarjoissa vuonna 1983 ilmestyneistä julkaisuista

Westermarck-seura tiedottaa

Sosiologian toimitussihteeri vaihtuu

Current Contents and English Summaries

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society