sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 2. numero 1984

21. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Pääkirjoitus

Klaus Mäkelä: Forskningens etik 97-98

Artikkelit

Knut Erik Tranoy: Tutkimus ja eettinen vastuu 99-106

Arne Naess: Tutkija ja profeetta: eettisesti ristiriitaisia rooleja 107-110

Simo Knuuttila: Tieteellisen tutkimuksen eettisestä justifioinnista uudella ajalla 111-120

Antti Eskola: Tutkijan teoreettinen ihmiskuva ja sen moraaliset seuraukset 121-127

Erkki Kaukonen: Suomalainen sosiologia tieteentutkimuksen valossa 128-138

Erik Allardt: Unohtuiko suomalaisen sosiologian suuri linja? 139-142

Pekka Sulkunen: Herooinen sosiologia ja sen kumoaminen 143-145

Raija Julkunen: Nainen suomalaisessa työnsosiologiassa. 146-162

Chris Meyer: Kön är inte bara en variabel. Bidrag till ett kvinnoperspektiv 163-169

Keskustelua

Raija Julkunen: Hannu Uusitalolle: Tarvitseeko opiskelija eläytymistä? 170

Pertti Haapala: Tilattoman väestön kasvu 170-171

Kirjoja

Seppo Pöntinen: Social Mobility and Social Structure. A Scandinavian Comparison (Robert Erikson) 171-173

Pertti Koistinen: Teknologiset uudistukset ja työvoiman käyttö (Liisa Rantalaiho) 173-174

Wolfgang Bonss: Die Einübung des Tatsachenblicks. Zur Struktur und Veränderung empirischer Sozialforschung (Hannu Hartikainen) 174- 176

Karl-Werner Brand: Neue soziale Bewegungen (Martti Siisiäinen) 176-177

Gerhard Amendt: Die Gynäkologen (Pirkko-Liisa Rauhala) 177-178

Tarja Cronberg & Kirsti Vepsä: Asumisen uusi suunta (Ari Ylönen) 178-179

Erik Tuomas-Kettunen: Elämänpuu (Tarmo Koskinen) 83-84

Hakan Wiberg, Margareta Bertilsson, Kristian Gerner & Andrzej Kutylowski (red.): Konflikt och solidaritet i Polen (J. P. Roos) 180-181

Johan Asplund: Tid, rum, individ och kollektiv (Kaj Ilmonen) 181-183

Tiedoksi

Sosiologipäivät 1984

Westermarck-seura tiedottaa

Suomalais-neuvostoliittolainen työnsosiogian seminaari

Luettelo sosiologian ja sosiaalipsykologian opinnäytteistä vuonna 1983

Current Contents and English Summaries

 

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society