sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 4. numero 1983

20. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Tässä numerossa

Artikkelit

Matti Hyvärinen: Uuden tyypin puolue vai muutoksen verkosto? 273-284

Heikki Hellman: Äänilevyteollisuuden uudesta kilpailutilanteesta 285-295

Pertti Haapala: Maaseudun liikaväestöongelman syntyminen 1800-luvulla. Empiiristä aineistoa Hämeestä 296-302

Jukka Niemelä: Kemiyhtiön metsä- ja tukkityöläisten lakko 1906 ja sosiaalisten liikkeiden teoriat 302-312

Haastattelut

Marshall Sahlinsin haastattelu (Jeremy Gould) 313-318

Pierre Bourdieun haastattelu (J. P. Roos, Johan Heilbron ja B. Maso) 319-329

Keskustelua

Pekka Sutela: Työttömyyden sosiologinen selitys? 330

Hannu Uusitalo: Kulttuuri, elinolot ja elämäntapa 330-332

Markku Hongisto: Työyhteiskunnan käsitteestä. Kommentti Antti Kasviolle 332-333

Kirjoja

Pirkkoliisa Ahponen & Marja Järvelä: Maalta kaupunkiin, pientilalta tehtaaseen (Hannu Uusitalo) 333

Carsten Jensen (red.): BZ-Europa. Ungdomsbevaegelser i 80'erne (Margaretha Järvinen) 333- 335

Erik Allardt ym. (eds.): Nordic Democracy (Tarmo Koskinen) 355-336

Arto Noro: Freie Franzenia (Matti Piispa) 336-337

Nils Christie: Piinan rajat (Timo Kyntäjä) 337-339

Kari Waerness: Kvinneperspektiver pä socialpolitikken (Leila Simonen) 338-339

Pertti Hemánus & Kauko Pietilä: Seitsemän erää journalismista (Jukka-Pekka Takala) 339-340

Matti Virtanen: Änkyrä, tuiske ja Huppeli (Jukka Siikala) 340-341

Andre Gorz: Eläköön työttömyys (Raija Julkunen) 341-342

Tom Colbjornsen ym.: Klassestruktur og klasseskiller (Timo Kortteinen) 342-343

Antonio Gramsci: Vankilavihkot l ja 2 (Martti Siisiäinen) 349-350

Max Engman: St. Petersburg och Finland. Migration och influens 1703-1917 (Pertti Rannikko) 345-346

Raimo Tuomela: Tiede, toiminta ja todellisuus (Jaana Venkula) 346-347

Ronald Fletcher: Sociology. It's Nature, Scope and Elements; Ronald Fletcher: Sociology. The Study of Social Systems (Knut Pipping) 347-348

Francesco Alberoni: Förälskelse och kärlek (Kaj Ilmonen) 348-349

Seppo Hentilä: Suomen työläisurheilun historia (Martti Siisiäinen) 349-350

Kari Lilja: Workers' Workplace Organization, Their Conceptual Identification, Historically Conditions and Manifestations (Kimmo Kevätsalo) 351-352

Mikko Salo: Titmuss, Mauritius and the Social Population Policy (Veijo Notkola) 352

Tiedoksi

The Westermarck Society tiedottaa 253

Pirjo Siiskonen: Maaseutusosiologian XII Euroopan kongressi

Current Contents and English Summaries

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society