sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 2. numero 1983

20. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Artikkelit

Pirjo Paakkanen: Suomalaisen viinapään jäljillä - alkoholi suomalaisessa kaunokirjallisuudessa vuosina 1911-1912 ja 1972 89-101

Pekka Kosonen: Maailmantalous, pohjoismaiset kansallisvaltiot ja julkisten menojen ongelma 102-111

Henrik Stenius: Massorganisation och nationell sammanhällning 112-124

Hilkka Summa: Kaupunkien sisäinen muuttoliike - kodinvaihtoa, perheellistymistä ja häätöjä 125-133

Timo Kyntäjä: Oligarkia ja demokratia - Robert Michelsin oligarkiateorian tarkastelua 134- 140

Elokuva

Jorma Pohjanen: Rainer Werner Fassbinder ja ihminen kapitalismissa 141-143

Kirjoja

Emile Durkheim: Sosiologian metodisäännöt (Matti Kortteinen) 143-144

C. Wright Mills: Sosiologinen mielikuvitus (Seppo Randell) 144-145

Martti Grönfors: Kvalitatiiviset kenttätyön menetelmät (Anna-Leena Siikala) 145-147

Päivikki Suojanen & Lassi Saressalo (toim.): Kulttuurin kenttätutkimus (Ritva Uusitalo) 147-149

Ilkka Taipale: Asunnottomuus ja alkoholi (Antti Karisto) 149-150

Wolfgang Fritz Haug: Mainonta ja kulutus (Kaj Ilmonen) 150

Lisa Birrnbach (ed.): The Official Preppy Handbook (Pertti Ahonen) 151

Dale Spender (ed.): Men's Studies Modified (Marja-Liisa Honkasalo) 152-153

Dale Spender: Man Made Language (Margaretha Järvinen) 153-154

Ivan Berend & György Ranki: The European Periphery and Industrialization 1780-1914 (Jan Otto Andersson) 155-156

Peter Flora & Arnold J. Heidenheimer (eds.): The Development of Welfare State in Europe and America (Olli Kangas) 156-157

Eva Hamberg & Thomas Hammar (red.): Invandringen och framtiden (Ronald Wiman) 158-159

Vilhelm Aubert: Inledning till rättssociologin (Knut Pipping) 159-160

A. J. Kvasda: Demograficeskaja politika v SSSR (Seppo Lallukka) 160-161

Tiedoksi

Sosiologipäivät Helsingissä

Luettelo vuonna 1982 valmistuneista sosiologian ja sosiaalipsykologian pro gradu-, sivulaudatur- ja lisensiaattitutkielmista

Bibliografia tekeillä

Current Contents and English Summaries

 

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society