sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 4. numero 1982

19. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Tässä numerossa

Artikkelit

Haavio-Mannila, Elina: Työn laatu ja työpaikkarakkaudet 225-236

Julkunen, Raija & Kyhäräinen, Jarkko: Perheneuvonnan asiakas: sosiaalivaltion moderni tapaus 237-247

Gronow, Jukka: Jürgen Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoria 248-258

Siisiäinen, Martti: Uuskorporatismin teorioista 259-268

Hartikainen, Hannu: Ferdinand Tönnies ja Karl Marx - alustavia merkintöjä 269-277

Sosiologian x maailmankongressi Meksikossa

Bruun, Kettil & Katarina Eskola & Veronica Stolte-Heiskanen: Norsunluutorni horjuu mutta vanhat pysyvät vallassa 279-285

Holmila, Marja: Orlando Fals Bordan haastattelu 285-287

Bruun, Kettil & Katarina Eskola & J. P. Roos: Meksikolaisen alueyliopiston sosiologit erikoistuvat paikallisiin ongelmiin 288-289

Eskola, Katarina: Miksi rauhanliike ei kiinnosta sosiologeja? 290-291

Stolte-Heiskanen, Veronica: Muutoksia kansainvälisen sosiologiliiton (ISA) johdossa 292

Keskustelua

Aromaa, Kauko: Ensimmäisen kiven heittämisestä (Tapaussarjassa tutkimusmoraalin arkisista pulmista) 293-295

Mustola, Kati & Eeva Peltonen: Kohti ihmistutkimusta 295-297

Blom, Raimo: Asiantuntijat, julkisuus ja professorin valinta 298

Kirjoja

Böök, Mikael & Leevi Lehto (toim.): END? Euroopan ydinsota vai ydinaseriisunta? (Kettil Bruun) 299

Tolstoi, Leo: Omantunnon kujanjuoksu - kirjoituksia rauhasta ja kansalaistottelemattomuudesta. (Antti Eskola) 299-300

Aubrey, Crispin (toim.): Nukespeak. The media and the bomb (Matti Virtanen) 300-301

Takala, Jukka-Pekka & Timo Konstari (toim.): Mikä Suomessa salaista? Salaisen ja julkisen rajat (Olli Perheentupa) 301-302

Teknologiakomitean mietintö (Raija Julkunen) 302-304

Kelles, Anita (toim.): Suomalaisen antropologian uranuurtajia (Jukka Siikala) 304-305

Harris, Marvin: Cultural Materialism; Harris, Marvin: Kulttuurien synty (Klaus Mäkelä) 305-306.

Bronfenbrenner, Urie: Sosialisaatiotutkimus (Ari Antikainen) 306-307

Haukaa, Runa ym. (toim.): Kvinneforskning. Bidrag til samfunnsteori. Festskrift til Harriet Holter (Margaretha Järvinen) 307-309

Blom, Raimo: Yhteiskuntateoria ja valtio (Risto Eräsaari) 309-310

Jutikkala, Eino ym. (toim.): Suomen taloushistoria 1. Agraarinen Suomi (Jukka-Pekka Takala) 310-311

Hännikäinen, Irmeli: Suomalainen veteraani. Tutkimus vuosien 1939-45 sotavammaisten ja muiden sotaveteraanien elinoloista ja niihin vaikuttamisesta yhteiskunnan säätelytoiminnan avulla (Leo Paukkunen) 311-312

Forss, Simo: Vanhuuseläkkeelle siirtyminen ja hyvinvointi (Kyösti Raunio) 313-314

Iivari, Juhani: Köyhät ja kurinpalautus (Martti Grönfors) 314-315

Tiedoksi

Harri Melin: Valtiosta luostarin kuumuudessa 315

Pekka Kaarninen: Tiedotustutkimuksen uusimmat bibliografiat 317

Current Contents and English Summaries

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society