sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 3. numero 1982

19. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

 

Artikkelit

Pöntinen, Seppo: Sotasukupolvi, sotanuoret, sotalapset ja suuret ikäluokat: koulutus ja sosiaalinen nousu 153-162

Blom, Raimo: Vertaileva yleiskuva Suomen luokkarakenteesta 163-174

Järvikoski, Timo & Kylämäki, Juha: Koijärvi-liikkeen synnystä ja ideologiasta 175-182

Rannikko, Pertti: Kaupunkiympäristö ja ihmisten välinen vuorovaikutus. Wirthiläisen kaupunkisosiologian tarkastelua 183-190

Joenniemi, Pertti: Yhdysvaltojen uusi rauhanliike 191-199

Littunen, Yrjö: Keskustelua konfliktiteoriasta ja nykytodellisuudesta. Ralf Dahrendorfin haastattelu 200-204

Keskustelua

Taipale, Ilkka: Seitsemän sukupolven saappaat 204-207

Holmila, Marja: Kyläläisten ryyppyjä laskemassa (Tapaussarjassa tutkimusmoraalin arkisista pulmista) 207-209

Katajisto, Heikki: Mitä näkee silmä, kuulee korva... (Tapaussarjassa tutkimusmoraalin arkisista pulmista) 209

Tuominen, Eero: Kenttämiehen kokemuksia (Tapaussarjassa tutkimusmoraalin arkisista pulmista) 209-210

Valkonen, Tapani: Täydennyskoulutus ja sosiologia 210-211

Mäkelä, Klaus: Sosiologia Westermarck-seuran kyselyssä 2011

Kirjoja

Eskola, Antti: Vuorovaikutus, muutos, merkitys (Klaus Helkama) 211-213

Kasvio Antti Teollisuustyö ja elämäntapa Tutkimus 2:n suuren teollisuuslaitoksen ammattitaitoisten työntekijöiden työn ja työn ulkop. elämän kehityspiirteistä 1980-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa (J. P. Roos) 213-215

Hänninen, Sakari: Aika, paikka, politiikka. Marxilaisen valtioteorian konstituutiosta ja metodista (Kyösti Pekonen) 215-216

Holmberg, S. & O. Petersson: Inom felmarginalen. En bok om politiska opinionsundersökningar (Lasse Siurala) 217-218

McRobbie, Angela & Trisha McCabe (toim.): Feminism for Girls. An Adventure Story (Kati Mustola) 218-219

Bahmueller, Charles F.: The National Charity Company. Jeremy Bentham's Silent Revolution (Hannu Hartikainen)219-220

Sievers, Kai (toim.): Elämän kaari. Valikoima runoja (J. P. Roos) 220-221

Showler, Brian & Adrian Sinfield (toim.): The Workless State (Eero Lahelma) 221-222

Current Contents and English Summaries

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society