sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 2. numero 1982

19. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Artikkelit

Bruun, Kettil; Eskola, Katarina & Suolinna, Kirsti: Väitöksestä juhlakirjaan: naiset tieteen miesseuroissa 89-101

Riska, Elianne: Kvinnornas roll i den amerikanska egenvärdsrörelsen 102-109

Rosenberg, Thomas: Att forska eller inte forska... Om försöken att formulera en yrkesetik för sociologerna 110-115

Keskustelua

Jaakko Luoma & J.P. Takala: Tutkimuksen ja todellisen hankkeen ristiriitaiset ehdot (Tapaussarja tutkimusmoraalin arkisista pulmista) 116-118

Bruun, Kettil: Informed consent i samhällsvetenskapen (Tapaussarjassa tutkimusmoraalin arkisista pulmista) 118

Kirjoja

Schantz, Hans-Jörgen: Traek af behovsproblematikkens idehistorie (Hannu Hartikainen) 119-120

Lecourt, Dominique: L'ordre et les jeux (Hannu Sivenius) 120-121

Ahrne, Göran: Vardagsverklighet och struktur. (Kaj Ilmonen) 121-122

Paloheimo, Heikki: Politiikka, talous ja yhteiskunnan muutos. Teorioita ja tutkielmia valtion ja taloudellisen yhteiskunnan välisistä determinaatiosuhteista (Timo Toivonen) 123-124

Frankfurtin koulun sosiaalifilosofia. Kriittisiä esseitä (Keijo Rahkonen) 124-125

Kinnunen, Aarne & Yrjö Sepänmaa (toim.): Ympäristöestetiikka (J. P. Roos) 125-127

Siirilä, Seppo ym. (toim.): Kylät ja kaupunginosat. Kylät ja kaupunginosat yhteiskunnan alueellisina perusyksikköinä (Pertti Vuorela) 127-128

Franzén, Mats & Eva Sandstedt: Grannskap och stadsplanering. Om stat och byggande i efterkrigstidens Sverige (Kaj Nyman) 128-131

Tanninen, Timo & Fred Staufenbiel (toim.): Asuminen ja yhteiskuntapolitiikka (J. P. Roos) 131

Gulati, Leela: Profiles in Female Poverty. A Study of Five Poor Working Women ja Ketala (Anita Kelles- Viitanen) 131-133

Jyrkämä, Jyrki (toim.): Työttömänä Suomessa (Simo Mannila) 133-134

Therborn, Göran: Klasstrukturen i Sverige 1930-1980. Arbete, kapital stat och patriarkat (Timo Kortteinen) 134-136

Gorz, Andre: Abschied vom Proletariat. Jenseits des Sozialismus (Raija Julkunen) 136-138

Väkivallan ja ilkivallan vastustamistyöryhmän mietintö (Patrik Törnudd) 138-139

Suominen, Elina (toim.): Suomen vankeinhoidon historiaa. Osa 1. Katsauksia vankeinhoidon kehitykseen. (Kauko Aromaa) 139-140

Bruun, Kettil (toim.): Läkemedelsfrägan i ljuset av psykofarmakakontrollen (Ahti Laitinen) 140- 141

Christie, Nils: Limits to Pain (Timo Aho) 142-143

Tiedoksi

Sosiologipäivät Turussa

Luettelo sosiologian ja sosiaalipsykologian pro gradu- sivulaudatur- ja lisensiaattitutkimuksista vuotena 1981

Current Contents and English Summaries

 

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society