sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 4. numero 1981

18. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Tässä numerossa

Artikkelit

Allardt, Erik: Sukupolvet suomalaisen yhteiskunnan kuvauksessa 265-274

Takala, Hannu: Sukupolvet ja rikollisuus 275-286

Eskola, Katarina: Sukupolvet ja lukukokemukset 287-296

Roos, J.P.: Elämäntapojen tyypeistä elämäkertojen valossa 297-306

Keskustelua

Ahponen, Pirkkoliisa: Päivätansseista 307-308

Sulkunen, Pekka: Vastaus Hannu Hartikaiselle 308-309

Kirjoja

Sintonen, Harri: An Approach to Economic Evaluation of Actions for Health (Antti Karisto) 310-312

Miettinen, Jorma: Sanomalehtien lukeminen (Matti Virtanen) 313

Sinkko, Risto (toim.) Televisio ja suomalainen (Heikki Hellman) 314-315

Kaipio, Kalevi & Kari Murto: Toimiva yhteisö: (Ritva Uusitalo) 316-317

Israel, Joachim: Om relationistisk socialpsykologi (Antti Eskola) 317-318

Borg, Arne ym.: Prostitution. Beskrivning, Analys, Förslag till åtgärder (Minna Salmi) 318-320

Beckman, Svante: Kärlek på. tjänstetid. Om amatörer och professionella inom vården (Leena Eräsaari) 320-321

Levy, Rene: Der Lebenslauf als Statusbiographie - Die weibliche Normalbiographie in makrosoziologischer Pcrspcktive (Elina Haavio-Mannila) 321-322

Le Roy Ladurie, Emmanuel: Montaillou. Cathars and Catholics in a French Village 1294-1324 (Jeremy Gould) 324-325

Mailer, Norman: The Executioner's Song. A True Life Novel (Jeremy Gould) 324-325

Gough, Ian: The Political Economy of the Welfare State (Pekka Kosonen) 325-328

Tiedoksi

KOrjaus

Tom Sandlund: Nordiska Sociogförbundets kongress på Island

Leo Granberg &Kirsti Suolinna: Muistiinpanoja Euroopan maaseutusosiologian kongressista

Pertti Rautio: The Westermarck Society Ry tiedottaa

Hallinnon tutkimuksen seura perustettu

Sosiologia-lehden uusi päätoimittaja

Väestötieteen jatkokoulutusseminaari

English Summaries

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society