sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 3. numero 1981

17. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

 

Artikkelit

Tiit, Ene & Haavio-Mannila, Elina: Opiskelijoiden avioliittoihanteista Tartossa ja Helsingissä 185-193

Elovainio, Päivi: Oppikoululaitoksen laajeneminen ja yhteiskunnalliset ristiriidat 1800-luvun lopulla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa 194-204

Lahelma, Eero ja Mannila, Simo: Pitkäaikaistyöttömyys ja työmarkkinoilta syrjäytyminen 205- 212

Katsauksia

Partanen, Juha: Yhteiskunnalliset liikkeet puhaltavat Ranskan sosiologiassa 213-217

Riska, Elianne: Amerikkalaisen terveyden sosiologian kehitys 1960- ja 1970-luvuilla 218-223

Luukkonen-Gronow, Terttu: Tiedeindikaattorit tutkimuksen arvioinnin välineenä 244-230

Kasvio, Antti: Alfred Schütz ja intersubjektiviteetin ongelma sosiologisessa teorianmuodostuksessa 231-237

Keskustelua

Tuomela, Raimo: Yhteiskuntatieteet, lait ja arvot 238-239

Falk, Pasi ja Sulkunen, Pekka : Vastaus kommentteihin suomalaisen humalan mytologiasta 239-243

Hartikainen, Hannu: Marxilaisen tutkimuksen ongelmista 243-247

Toivonen, Timo: Alestalolle ja Uusitalolle 247-248

Kirjoja

Seppälä, Heikki ym.: Suomen metsäsektori tienhaarassa (Tarmo Koskinen) 248-251

Townsend, Peter: Poverty in the United Kingdom. A Survey of Household Resources and Standards of Living. (Jorma Sipilä) 249-251

Harris, Marvin: Cannibals & Kings. The Origins of Cultures; Harris, Marvin: Cows, Pigs, Wars & Witches. The Riddles of Culture (Liisa Rantalaiho) 251-253

Clarke, John ym.: Working Class Culture (Ritva Mitchell) 253-255

Andersson, Sten: Matens roller. Sociologisk gastronomi (Jukka Gronow) 255-257

Andersen, Jorgen Goul: Mellenlagene i Danmark (Timo Kortteinen) 257-259

Pietilä, Veikko: Social Practice and the Development of Science (Pertti Töttö) 259-261

Mitchell, G. Duncan (toim.): A New Dictionacy of Sociology (Risto Räty) 261-262

Tiedoksi

Lisäys opinnäyteluetteloon

Kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutus

English Summaries

 

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society