sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 4. numero 1980

17. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Tässä numerossa

Artikkelit

Falk, Pasi & Pekka Sulkunen: Suomalainen humala valkokankaalla 257-270

Ahlström, Salme: Suomalaisten nuorten käsityksiä alkoholin käytöstä 271-278

Pietilä, Veikko: Luonnontieteen kehityksen selittämisestä 279-293

Katsauksia

Summa, Hilkka: Kaupunkien sisäisen muuttoliikkeen tutkimus 294-302

Paldán, Leena: Kulttuuritutkimusta brittiläisittäin 303-307

Keskustelua

Luoma, Väinö: Toimihenkilöiden taloudelliseen asemaan vaikuttavista tekijöistä 308-310

Kongresseja ja kokouksia

Gould, Jeremy: Maaseudun sosiologiat, sosiologian maaseudut 310-312

Perheentupa, Olli: Kolmas suomalais-neuvostoliittolainen sosiologien yhteissymposiumi 313- 314

Kirjoja

Uusitalo, Hannu: Weberiläistä luokkateoriaa 314-316 (Parkin, Frank: Marxism and Class Theory)

Grönfors, Martti: Kun tyttö sanoo ei, hän tarkoittaa kyllä - fenomenologiaa jyväskyläläisittäin 316-318 (Hirsjärvi, Sirkka & Helena Hurme: Teemahaastattelu)

Tuomi, Ossi: Tekojärvet yhteiskuntarakenteen indikaattoreina 318-319 (Järvikoski, Timo: Vesien säännöstely ja paikallisyhteisö)

Mäkelä, Klaus: Nuorisoiden kulttuurit 319-321 (Hebdige, Dick: Subculture: The Meaning of Style)

Oksa, Jukka: Maanomistuksen muotoutuminen Suomen kaupungeissa 321-322 (Vuorela, Pertti: Kaupunkimaan omistus ja maankäyttörakenne Suomessa)

Marin, Marjatta: Perhe ja kasvatus 322-325 (Takala, Martti: Perheen elämäntapa, vanhempien kasvatustietoisuus ja lasten sosiaalinen kehitys)

Nurmela, Juha: Virikkeitä kasvuoptimismin kritiikkiin 325-326 (Lampinen, Osmo & Osmo Soininvaara: Suomi 1980-luvulla)

Falk, Pasi: Ristiinnaulitsemisesta ristiintaulukointiin 326-328 (Foucault, Michel: Tarkkailla ja rangaista)

Haavio-Mannila, Elina: Kaksinaismoraali feministisestä näkökulmasta 329-330 (Eichler, Mergrit: The Double Standard)

Holmila, Marja: Neljä kylää lähikuvassa (Tommila, Päiviö & Ismo Heervä (toim.): Muuttuva kylä)

Tiedoksi

Marja Alestalo: Westermarck-seura tiedottaa

Olli Perheentupa: Suomen ja Neuvostoliiton välinen TT-komitea tiedottaa

English Summaries

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society