sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 3. numero 1980

17. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

 

Artikkelit

Haavio-Mannila, Elina: Kodinhoitotehtävien jakautuminen perheessä 185-194

Rannikko, Pertti: Urbanismin tila ja tulevaisuus 195-204

Toivonen, Timo: Toimihenkilöiden taloudellisen aseman muutoksesta 1900-luvulla 205-215

Katsauksia

Paldán, Leena: Norbert Eliaksesta ja hänen seuraajistaan 216-219

Koistinen, Pertti: Tuotantoteknologinen kehitys ja työvoiman kvalifikaatio 220-230

Keskustelua

Pipping, Knut: Osvuret är bäst? 230-233

Roos, J. P.: Käytävätutkijoille 233-234

Kirjoja

Mäkelä, Klaus: Ei vielä normaalitiedettä 234- 235 (Valkonen, Tapani ym.: Suomalaiset)

Gyllenberg, Helge: Tutkimuksen tehokkuuden ja tuottavuuden taustoja selvittämässä 235-237 (Andrews, Frank M, (ed.): Scientific Productivity)

Siurala, Lasse: Työttömän oikeusturva 237-239 (Mikkola, Matti: Työttömyysturvan ehdoista)

Koskiaho, Briitta: Systeemiteoriaa hyvinvoinnista 239-240 (Heiskanen, Heikki & Riitta Auvinen: Hyvinvoinnin jako)

Falk, Pasi & Arto Noro: Kauriin silmänkääntöpiiri 240-244 (Steinbock, Dan: Sisäistetty herruus)

Ericsson, Kjersti: Jännittävä kirja etsii lukijoita 244-245 (Grönfors, Martti: Ethnic Minorities and Deviance)

Lallukka, Seppo: Neuvostoliittolaista perhesosiologiaa (Harcev, A. G. & M. S. Mackovskij: Sovremennaja sem' ja i ee problemy)

Kolstad, Arnulf: Sosialisaatioteoria: eräitä uusia perspektiivejä 247-248 (Nordisk Forum 22: Socialisationsteori, behov og civilisationskritik)

Tainio, Risto: Johdatus työelämän tutkimukseen 248-249 (Asp, Erkki & Matti Peltonen: Työnsosiologia)

Raunio, Kyösti: Elinolojen oikeudellista sääntelyä 250-251 (Kultalahti, Jukka: Laki ja hyvinvointi)

Tiedoksi

Marja Alestalo: Wstermarck-seura tiedottaa

Olli Perheentupa: Suomen ja Neuvostoliiton välinen TT-komitea tiedottaa

Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen julkaisujen jakelu

English Summaries

 

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society