sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 2. numero 1980

17. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Artikkelit

Uusitalo, Paavo: Kansalaisten palvelija vai pakkovallan virkamies? 89-102

Tolkki-Nikkonen, Mirja: Rooliaidatko kaatuneet? 103-109

Husu, Liisa: Kulttuurierojen tutkiminen ja semanttinen differentiaali 110-117

Katsauksia

Töttö, Pertti: Konstruktiivisesta tieteenteoriasta 118-126

Alapuro, Risto: Poliittisten murrosten historiallisia vertailuja 127-137

Keskustelua

Allardt, Erik: Byrokratiasta 138-140

Mehtonen, Lauri: Ihminen ja byrokratia 140- 142

Valkonen, Tapani: OECD:n tiedepoliittinen raportti ja sosiologia 142-143

Eräsaari, Risto, Falk, Pasi, Gronow, Jukka & Keijo Rahkonen: Kirja-arvostelun dekadenssi 143-144

Kirjoja

Grönfors, Martti: Ei metsissä niitä peikkoja lie kuin ne jotka puista oksia vie 144-147 (Lehtipuro, Outi (toim): Perinteentutkimuksen perusteita)

Kelles, Anita: Paikalliskulttuurin rakennemuutoksen logiikkaa ja politiikkaa 147-149 (Sarmela, Matti: Paikalliskulttuurin rakennemuutos)

Roos, J. P. .Mäkelän juhlakirja 150-151 (Mäkelä, Klaus: Idealistit, realistit, tutkijat)

Kasvio, Antti: Työ markkinoilla 151-154 (Blackburn, Robert M. & Michael Mann: The Working Class in the Labour Market)

Eskola, Antti: Vaihtoehtona kulttuurivallankumous 155 (Bahro, Rudolf: Vaihtoehto)

Koskelainen, Osmo: Kriittistä feminismiä ja mykistettyjen typistämistä 156 (Eskola, Katarina ym.: Naisnäkökulmia)

Roos, J. P.: Kuinka perhe hajoaa 156-158 (Guggenheimer, Maria & Klaus Ottomeyer (hrsg.): Die Zerstörung der Familie)

Saarinen, Aino: Uuden naisen ohjelmointia 158-160 (Kuhrig, Herta & Wulfram Speigner (hrsg.): Wie emanzipiert sind die Frauen in der DDR?)

Paukkunen, Leo: Sosiaalipolitiikka 1979 161- 162 (Sosiaalipolitiikka 1979)

Lallukka, Seppo: Korkeakoulu ja neuvostoyhteiskunnan rakenne 163-165 (Rutkevic, N, & F. R. Filippov (toim.): Vyssaja skola kak faktor izmenenija social'noj struktury razvitogo socialisticeskogo obscestva)

Sipilä, Jorma: Alueellista dynamiikkaa 165-166 (Kuklinski, Antoni, Kultalahti, Olli & Briitta Koskiaho: Regional Dynamics of Socioeconomic Change)

Tuomi, Ossi: Suomalaisen aluepolitiikan tila ja tulevaisuus 167-169 (Kiljunen, Kimmo: 80-luvun aluepolitiikan perusteet)

Elokuva

Gould, Jeremy: Antropologisia filmejä Helsingissä 169-171

Tiedoksi

Sosiologipäivät 1980

Uusitalo, Hannu: Ruotsin sosiologit puhaltavat (taas?) yhteen hiileen

Tapani Valkonen: Keskustelutilaisuus täydennyskoulutuksesta

Randell, Seppo: Hampurin tieteellinen forum

Köppä, Tapani: XI Euroopan maaseutusosiologian yleiskokous

Muutoksia toimituksessa

Marja Alestalo: Westermarck-seura tiedottaa

 

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society