sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 1. numero 1980

17. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Pääkirjoitus

Alapuro, Risto: Sosiologian erityisalojen pätevyysvaatimukset, 1

Artikkelit

Kurkela, Reijo: 1900-luvun nuorisokeskustelusta 2-8

Uusitalo, Ritva: Nuorisoryhmät ja sukupolvet toisen maailmansodan jälkeen 9-16

Mitchell, Ritva: Kulttuuriteollisuuden tuotteiden merkityksestä nuorten elämässä 17-24

Holmila, Marja: Maalaisjuhlat 25-33

Katsauksia

Blom, Raimo: Järjestökiinnittyminen ja yhteiskunnan poliittinen organisaatio 34-45

Salo, Mikko A.: Mahdollisuuksista vaikuttaa yhteiskuntapoliittisin toimenpitein perheellistymiseen ja syntyvyyteen 46-56

Keskustelua

Stolte-Heiskanen, Veronica & Erik Allardt: OECD:n raportti Suomen yhteiskuntatieteiden tutkimuspolitiikasta (kommentti) 58-59

Kirjoja

Rahkonen, Keijo: Intellektuelli autotehtaassa 63-65 (Linhart, Robert: Året på bilfabriken)

Gronow, Pekka: Kirjat, lukijat ja politiikka 65-67 (Eskola, Katarina: Suomalaiset kirjanlukijoina)

Randell, Seppo: Meltoa ja optimistista 67-68 (Korpi, Walter: Arbetarklassen i välfärdskapitalismen)

Ylöstalo, Pekka: Metodologisen keskustelun kirjaamisyritys 68-69 (Pietilä, Veikko: Yhteiskuntatieteen tieteenfilosofisia lähtökohtia)

Roos, J. P.: Ranskalaista haarukkastrategiaa 70 (Bourdieu, Pierre: La Distinction)

Eskola, Antti: Lisää psykologista yleissivistystä 70-71(Lurija, A. R.: Psykologia ja psyykkisen toiminnan kehityshistoria)

Yhteiskuntatieteellisten laitosten julkaisusarjoja

Tiedoksi

Lahikainen, Anja-Riitta: Lapsi ja pehre muuttuvassa yhteiskunnassa (ISA:n perhetutkimusjaoston tutkimusseminaari

Perheentupa, Olli: KOlmas suomalais-neuvostoliittolainen sosiologian symposiumi

Alestalo, Marja: The Westermarck Society tiedottaa

Kannannotto Oy Alko Ab:n lahjoitusprofessuuriin

Sosiologian sisällysluettelo vuodelta 1979

English Summaries

 

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society