sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 4. numero 1979

16. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Tässä numerossa

Artikkelit

Allardt, Erik: Etnisyyden elpymisen yhteiskunnalliset vaikutukset 274-284

Lauristin, Marju: Marxilaisen joukkotiedotusteorian kehitysongelmia 285-295

Suolinna, Kirsti & Sinikara, Kaisa: Talonpoikaisen elämänmuodon muuttuminen pohjoissuomalaisessa kylässä 296-305

Haranne, Markku: Äänestäjien uusjako Suomessa toisen maailmansodan jälkeen 306-313

 

Katsauksia

Rannik, Erkki: Sosiologisesta tutkimuksesta Neuvosto-Eestissä 314-318

Uusitalo, Hannu: Työprosessi ja työn valvonta kapitalismissa 319-329

Keskustelua

Mitä kirjoja pitäisi suomentaa?

Uusitalo, Hannu: Markku Kivisen hepreaa 332

Kirjoja

Sulkunen, Pekka: Suomalainen kapitalismi 333-336

Bruun, Kettil: Norsk maktforskning 336-338

Alestalo, Matti: Automaatio ja teolliset suhteet 338-340

Karisto, Antti: Rock - kapinaa vai eskapismia? 340-341

Gronow, Jukka: Nietzschen ideologiakritiikin rekonstruktio 341-343

Komonen, Hannu: Käsikirja tulevaisuuden tutkimisesta 343-344

Koistinen, Pertti: Sosiologian kehityksestä Neuvostoliitossa 344-345

Wiman, Maria: Tieteellisen informaation ongelmia yhteiskunnassa - neuvostoliittolainen näkökulma 345-347

Blom, Raimo: Keskustelua pääomalogiikasta ja sen tutkimisesta 347-348

Tiedoksi

Olli Perheentupa:Toinen suomalais-neuvostoliittolainen sosiologian symposiumi 348

English Summaries

 

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society