sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 3. numero 1979

16. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

 

Artikkelit

Uusitalo, Hannu: Verotuskeskustelu ja tulojen uudelleenjako 185-198

Takala, Jukka-Pekka: Santeri Alkion yhteiskunnallinen ajattelu - kapitalismikritiikkiä talonpojan näkökulmasta 199-207

Piispa, Matti: Suomalaisen sosiologian teoreettisista lähtökohdista 1950-luvulla 208-216

Katsauksia

Pöntinen, Seppo: Sosiaalisen liikkuvuuden tutkimuksesta 217-224

Löppönen Paavo: Tieteensosiologian kehityspiirteitä: tieteen historialliseen sosiologiaan? 225-233

Peltonen, Eeva; Strandell, Harriet & Törnroth, Christina: Uusi naisliike ja naistutkimus 234- 241

Keskustelua

Roos, J. P.: Kommentteja Jorma Pohjaselle 242-243

Törnudd, Patrick: Monistejulkaisut tutkimustoiminnan indikaattoreina 243

Kirjoja

Ramsoy, Natalie Rogoff: Kriittinen etäisyys vs. sitoutunut kannatus 243-246

Sulkunen, Pekka: Kovaa dataa elämäntavasta ja kulutuksesta 246-249

Partanen, Juha: Mainonnan ideologiasta ja käytännöstä 249-251

Kivinen, Markku: Amerikkalainen versio strukturalistisesta marxismista 251-253

Rauhala, Urho: Yhteiskuntatieteilijöille ajattelemisen aihetta 253-255

Koskelainen, Osmo: Psykiatria jäsentää hahmoaan 255-256

Lehtonen, Heikki: Sosiaalipolitiikka 'metaterminä' 256-259

Aniszewski, Tadeusz: Ecuadorin maaseudun kehitysedellytykset 259-261

Yhteiskuntaiteteellisten laitosten julkaisusarjoja

English Summaries

 

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society