sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 2. numero 1979

16. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Artikkelit

Viitanen, Jorma: Omistus ja taloudellinen valta 89-104

Eskola, Antti: Ikä, koulunkäynti ja lukeminen - eli miten problematisoida itsestäänselvyyksiä 105-116

Ottomeyer, Klaus: Identiteetin muotoutuminen ja kriisi kapitalismissa 117-129

Swantz, Marja-Liisa: Osallistava tutkimus kehitystutkimuksen menetelmänä 130-136

 

Katsauksia

Tarasti, Eero: A. J. Greimasin semiotiikka 137-144

Julkunen, Raija: Agnes Heller ja arkielämän humanisointi 145-151

Keskustelua

Pohjanen, Jorma: J. P. Roosin elämäntapatutkimuksen idean kritiikkiä 152-154

Löppönen, Paavo: ...tieteen katsotaan päättyneen finalisaatiovaiheeseen 154-155

Hemánus, Pertti: Aberg ja viestinnän virtaukset 155

Kirjoja

Seppänen, Paavo: Sotasavotta sosiologin silmin 156-157

Alestalo, Matti: Työväestö ja sen tietoisuus 157-158

Aromaa, Kauko: Luokkaoikeus on kaikille sama 159-161

Blom, Raimo: Miten hallitseva luokka säilyttää herruutensa? 161-164

Notkola, Veijo: Onko väestönkasvun pysähtymisestä etua vaiko haittaa? 164-165

Eskola, Antti: Psykologista yleissivistystä lisäämään 165-166

Roos, J. P.: Kurjuuksien kurjuus 166-168

Yhteiskuntatieteellisten laitosten julkaisusarjoja v. 1978

 

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society