sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 3. numero 1978

15. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

 

Artikkelit

Sauli Rouhinen: Maatalousteollinen kompleksi Suomessa 137

Kettil Bruun: Professorstjänsterna i socialvetenskap vid vara universitet och högskolor 145

Martti Grönfors: Verikosto rinnakkaisena oikeusjärjestelmänä 153

Raimo Tuomela: Tieteenfilosofian uudet haasteet 157

Katsauksia

Olli Perheentupa: Elämäntapatutkimuksen suuntia Neuvostoliitossa 160

Pasi Falk: Tiedon arkeologi kaivautuu vankilaan 167

Esittelyjä ja arvioita

Jyrki Uusitalo: Järki, ihmistieteiden korkein olento? 174 (Juntunen-Mehtonen: Ihmistieteiden filosofiset perusteet)

Kauko Pietilä: ... luovat ideologisen näkemyksen yhteiskunnan tapahtumista aatteiden taisteluna 177 (Kuusi-Alapuro-Klinge (toim.): Maailmankuvan muutos tutkimuskohteena)

Georg Walls: Sosiaalipolitiikan vuosikirja v. 1977 ... 179 (Sosiaalipolitiikka 1977)

Kauko Aromaa: Oikeuspolitiikasta (Aubert: Rettens sosiale funksjon) 181

Paavo Löppönen: Katsaus tieteensosiologiaan Euroopassa 183 (Merton and Gaston (eds.): The Sociology of Science in Europe)

Timo Kortteincn: Taas marxilaisen sosiologian mahdollisuudesta 184 (Neumann: Methoden der Klassenanalyse)

Patrik Törnudd: Rattijuopumuksesta - spekulaatiota ja introspektiota 186 (Hauge (ed.): Drinking and Driving in Scandinavia)

Ilkka Taipale: Suomi avaa ruumiinsa 187 (Poikolainen: Alcohol Poisoning Mortality in Four Nordic Countries; Salaspuro: Alkoholiin liittynyt terveyspalvelukäyttö Suomessa)

Elina Haavio-Mannila: Avioliitto ei ole avoin 189 (Tolkki-Nikkonen: Avioliiton ensimmäinen vuosi)

Kirsti Suolinna: Maaseudun vaurastumisen historiaa v. 1850-1914 190 (Markkanen: Maaseutuväestön varallisuusolot ja luottosuhteet Sisä-Suomessa elinkeinoelämän murroskaudella v. 1850-1914)

Jeremy Gould & Kyösti Pulliainen: Teknologia ja kehitys Intiassa ja Kiinassa (Kehitystutkimuksen symposiumi Lundissa 22.-24. 5. 1978) 191

Juha Partanen: Havaintoja työnjohtajan dilemmasta (Esimiestaidon peruskurssi Aavarannassa 28. 8.-1. 9. 1978)

Arto Noro: Tutkijakurssi ihmistieteiden historiasta Bergenissä 20.-30. 5.-78 193

Ilmoituksia

English Summaries

 

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society