sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 2. numero 1978

15. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Pääkirjoitus

Kettil Bruun: Pääkirjoitus 73

Artikkelit

Jeja-Pekka Roos: Piirteitä elämäntavan tutkimisesta 75

Hannu Hartikainen: Käyttöarvot ja pääoma 82

Liisa Uusitalo: Kulutuksen laadullisten piirteiden tutkimisesta 93

Ritva Uusitalo: Ovatko ihmiset yhdenmukaisempia normeissaan kuin käyttäytymisessään? 103

 

Katsaus

O. E. Niitamo: Sosiaali-indikaattoreiden rooli syvenemässä ja laajenemassa 112

Esittelyjä ja arvioita

Markku Kivinen: Yhtä hyvin voisin olla kuollut . . . (Ali Wackcr: Arbeitslosigkeit-Soziale und psychische Voraussctzungen und Folgen) 118

Tuomo Sauri: Kapitalismin sosialisaatioteoriaa (Alfred Krovoza: Produktion und Sozialisation) 120

Keijo Rahkonen: Pääomalogiikan antikritiikki (Hans-Jorgen Schanz: Antikritik-reflektioner over kritikken af kapitallogikken) 122

Hannu Uusitalo: Universaali ammattien arvostushierarkia? (Donald J. Treiman: Occupational Prestige in Comparative Perspective) 126

Anja-Riitta Lahikainen: Perhesosiologian kehitystrendeistä (Gean Cuisenier (ed.): The Family Life Cycle in European Societies, Luis Lenero-Otero (ed.): Beyond the Nuclear Family Model) 127

Pertti Vuorela: Alpo Ruuthin 'Nousukausi' ja sosiologit 129

Ronald Wiman: Kohorttihedelmällisyyden trendit (Gunnar Fougstedt: Trends and Factors of Fertility in Finland) 130

Kari Pitkänen: Väestöpolitiikasta väestötieteeseen (Väestöntutkimuksen Vuosikirja) 132

Suomalaisten ja neuvostoliittolaisten sosiologien symposiumi Moskovassa 1979 133

 

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society