sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 1. numero 1978

15. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Pääkirjoitus

Pekka Sulkunen: Pääkirjoitus l

Artikkelit

Risto Alapuro: Luokkaristiriita maaseudulla ennen kansalaissotaa 3

Antti Eskola: Persoonallisuus ja elämäntapa 12

Pertti Joenniemi: Henkisen maanpuolustuksen suunnittelukunta ja sosiologit 18

Pekka Ylöstalo: Tavarafetisismi ja ideologia 28

Hannu Takala: Klassisen rikosoikeuden renessanssi 35

Esittelyjä ja erittelyjä 41

Antti Eskola: Nurinkäännetyt kuvat (Paavo Haavikko: Kansakunnan linja)

J. P. Roos: Marx, Ruotsalainen ja työväenluokan asema (Seppo Ruotsalainen: Piirteitä työväenluokan asemasta kapitalismissa)

Tapani Valkonen: Eriarvoisuus sairauksien edessä (Vesa Parvi: Occupational Status, Working Conditions and Morbidity Among Employees in the Engineering Industry)

Jukka Kekkonen, Heikki Ylikangas: Sairaita vaiko normaaleja? (Liisa Järvinen: Personality Characteristics of Violent Offenders and Suicidal Individuals)

Paavo Uusitalo: Kuntasuunnittelun kritiikkiä (Krister Ståhlberg: Teori och praxis i kommunal planering)

Hannu Uusitalo: Elinolosuhteet tilastojen valossa (Janhunen - Kuusela - Niemi: Tasa-arvo, keskiarvo, tilasto Elinolosuhteet 1950-1975)

Kirsti Suolinna, Märta Salokoski: Mustalaisyhteisö tutkimuksen kohteena (Martti Grönfors: Blood Feuding Among Finnish Gypsies)

Juuso Salokoski: Amerikkalaista kulutuksen sosiologiaa

Jussi Melkas: Kostamus-hanke ja Tornion terästehdas tutkimuksen kohteena

Sosiologipäivät Helsingissä 25.-26. 2. 1978

Liisa Rantalaiho: Suomalais-neuvostoliittolainen symposium elämäntavan sosiaali-indikaattoreista Muistio symposiumin tuloksista

Eero Backman: Kansainvälinen virkakieltoja vastustava konferenssi Saksan Liittotasavallassa

Tiedotusalalle uusi lehti

Confcrence on Economic and Demographic Change 28. 8.-1. 9. 1978 Dipolissa

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society