sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 5-6 numero 1975

12. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Pääkirjoitus

Littunen, Yrjö: Pääkirjoitus 173--174

Artikkelit

Valkonen, Tapani: Suomen alueellisten kuolleisuuserojen syistä 175-185

Alanen, Ilkka: Kylän ja maaseudun sosiaalis-taloudelliset kehitystendenssit 186-197

Partanen, Juha & Klemola, Pertti & Gronow, Jukka: Yhteiskunnallisen ongelman tutkimuksen ongelmat - TANDEMin ongelmia ja muidenkin 198-208

 

Esittelyjä ja erittelyjä 209

Allardt, Erik: Sosiologia-lehdelle 209

Toimitus: Erik Allardtille

METELI-projektista (arvioijat Tuula Heiskanen, Matti Tohka ja Jukka Sädevirta)

Oittinen, Vesa: Dialektisen logiikan historiaa ja teoriaa 214-217

Pietilä, Kauko: Kausaalianalyysin ongelmista yhteiskuntatieteessä 217-219

Sironen, Esa: Marxilaista sosiaalipolitiikka-analyysia Ruotsista 219-221

Eskola, Antti: Kivestä eri metodein 221-222

Kyntäjä, Timo: Metodin kysymyksiä 223-228

Gronow, Jukka & Rahkonen, Keijo: Yhteiskuntatieteellinen toimikunta yhteiskuntatutkimuksen kehittämisestä 228-231

IX Pohjoismainen sosiologikongressi

Yhteiskuntatieteelliset seurat julkaisutoiminnan turvaamisesta

English Summaries

 

 

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society