sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 2. numero 1974

11. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Pääkirjoitus

Rahkonen, Keijo: Pääkirjoitus 49-50

Artikkelit

Varis, Tapio & Jokelin, Renny: Televisio uutisvälineenä Euroopassa 51-60

Niitamo, O. E.: Suunnittelusta Neuvostoliitossa 60-68

Gronow, Jukka: Finanssipääoma ja monopolikapitalismi 69-76

 

Esittelyjä ja erittelyjä 77

Eskola, Antti: Kymmenen vuotta Sosiologiaa 77-79

Laaksovirta, Tuula: Tietoa tiedosta 79-82

Carlson, Jöns: Värikäs väritön ismi: strukturalismi 82-85

Sulkunen, Pekka: Hylätkää metodi 85-87

Haavio-Mannila, Elina: Kvalitatiivista analyysia naisen asemasta 87-89

Parvi, Vesa: Sairaat ja köyhät 89-91

Oittinen, Vesa: Rooman salaista historiaa 91-95

Sutela, Pekka: Suhteellisen itsenäisen siirtymämuodon ongelma 95-96

Ilmonen, Kaj & Suomela, Kalevi Muistiinpano Kuluttajapolitiikan suunnittelukomitean mietinnöstä 96-99

Enbom, Matti: Irti tulopolitiikasta 99-102

Tiedotusopillinen yhdistys perustettiin Tampereelle

English Summaries

 

 

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society