sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 3. numero 1971

8. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

 

Pääkirjoitus

Blomberg, Jaakko & Manninen, Juha: Pääkirjoitus 97-98

Artikkelit

von Wright, Georg Henrik: Niin kutsutusta praktisesta päättelystä 99-111

Allardt, Erik: Rakenteellisista, institutionaalisista ja kulttuurisista selityksistä 111-124

Markovic, Mihailo: Reifikaatio, ymmärtäminen ja selittäminen 125-133

Apel, Karl-Otto: Kommunikaatio ja ihmistieteiden perusteet 133-149

Israel, Joachim: Onko ei-normatiivinen yhteiskuntatiede mahdollista? 150-161

Herzberg, Lars: Ymmärtävä metodi 162-169

Winch, Peter: Ihminen ja yhteiskunta Hobbesin ja Rousseaun mukaan 170-180

Esittelyjä ja erittelyjä 181

Willner, Johan: Behov, motivation och revolt 181-184

Ahmavaara, Yrjö: Rekursiivisuuteen liittyvät harhapäätelmät kybernetiikan kielellis-idealistisessa tulkinnassa 184-185

Rantalaiho, Liisa: Puun hedelmiä 185-187

Jussila, Osmo: Tirkistys taloudellisen vallan salaputkiin 188-191

Westermarck-seura

Osmo Koskelainen: Kommentti

 

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society