sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 2. numero 1970

7. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Artikkelit

Alapuro, Risto & Uusitalo, Hannu: Historialliset läpimurrot ja rankiteoria 81-87

Valkonen, Tapani: Yhteisöjä kuvaavat muuttujat empiirisessä sosiologiassa 88-91

Gronow, Jukka: Vallasta ja vallan tutkimisesta 92-104

Bruun, Kettil: Taloudellisesta vallasta 104-108

 

Esittelyjä ja erittelyjä 109

Blomberg, Jaakko: Käsitteillä ei ole kohtaloa 109-112

Noro, Arto: Radnitzky ja selittäminen 112-118

Susiluoto, Ilmari: Systeemiteoria ja funktioanalyysi 118-119

Haavio-Mannila, Elina: Sukupuoliroolit länsimaisissa nyky-yhteiskunnissa 119-121

Gronow, Pekka: Nimettömät 121

Blom, Raimo: Politiikkaa protesteilla 122-123

Virtanen, Pekka: Tarkentuva afroam. indentiteetti 123-125

Taipale, Ilkka: Kaksi käsitystä Biafrasta 125-127

Leppo, Kimmo: Terveyspamfletti 127-128

Alanen, Ilkka: Pluralistiseen yhteiskuntaan? 128-129

Gronow, Pekka: Tarvitaanko kansatiedettä 129-131

Helenius, Ralf: Seitsemän veljestä 131-133

Tuukko, Usko: Yksilötoivon näkökulma 134-135

Törnudd, Patrik: Ennustettavuuden puolesta 135

Suviranta, Antti: Muutoksenhaku - oikeuden- vai sielunhoitoa? 135-137

Jaakkola, Risto: Korkein hallinto-oikeus ja raha 137-138

Pietarinen, Juhani: Mitä omantunnon vapaus maksaa 139-140

Oksanen, Heikki: Ekonomistit ja tavoitteet 140-141

Niitamo, O. E.: R. A. Stone, kivi jota rakentajat eivät hylänneet 141-142

Päätoimittaja

Laudaturtuekielmat

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society