sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 3. numero 1968

5. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Artikkelit

Seppo Toiviainen: Yhteiskunnan metastruktuuri 97-102

Eino Hosia: Käsityksiä maailmasta vuonna 2000 ... 103-108

Arvo Jäppinen: Lahjakkuusreserveistä 109-119

Irma Karila: Tyttö- ja yhteiskoulutyttöjen käsitys sukupuoliroolistaan 120-125

Osmo Koskelainen: "Viettelysten vaunut" eli seksuaalisista ärsykkeistä taloudellisen vaihdon kiihottimena 126-130

Elina Haavio-Mannila: Persialaisista perheistä 131-136

 

Esittelyjä ja erittelyjä 137

Pekka Gronow: Kuka määrää muodin

Antti Eskola: Esimerkki ennusteesta

Antti Eskola: Sukupuolettomat sukupuolet

Hannu Vesa: Sosiaalitutkimusta invalideista Tanskassa

Anna-Marja Nurminen: Turun matkailu ja sen tutkimus

Kalevi Piha & Pentti Tuominen: Sosiologiaa vai kunnallispolitiikkaa

 

 

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society