sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 1. numero 1968

5. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Pääkirjoitus

Pekka Gronow & Seppo Toiviainen: Pääkirjoitus l

Artikkelit

Harri Westermarck: Uudistusten käyttöönottajista syrjäkylän maatilanhoidossa 2-10

Pekka Gronow: "Sekä soveliasta ajanvietettä" - tutkimus radion musiikkipolitiikasta 11-28

Antero Jyränki: Valtiosäännön säätäjien tarkoitukset ja noudatettu käytäntö 20-28

 

Esittelyjä ja erittelyjä 29

Raija Alho & Klaus Mäkelä & Matti Ranki: Westermarck-seuran johtokunnalle

Paavo Piepponen: Toimiva perhe

Antti Eskola: Päämääränä pelittömyys

Osmo Koskelainen: Suunniteltu elämä

Juhani Pietarinen: Informaatio sosiaalitieteiden teorianmuodostuksessa

Antti Eskola: Kansalaissodan terrori

Kristina Rotkirch: Sexton timmars arbetsdag

Anna-Kaisa Siipi: Alku aina hankalaa

Erik Allardt: Köyhyydestä

Reijo Lahtinen: Mitä vangit armahduksesta

Seppo Randell & Tarmo Koskinen: Neuvostososiologian arkiasu

Pro gradu- ja lisensiaattitutkielmia

 

 

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society